17226 1546595675

TBA

15923 1540543307

TBA

17227 1546595699

TBA

15920 1540543326

TBA

15921 1546595759

TBA

  • Datum: 15.05.2019
  • Uhrzeit: 15:00 - 16:00
  • Vortragender: Jens Walter, PhD
  • Associate Professor and CAIP Chair, 4-126A Li Ka Shing Centre for Health Research Innovation, University of Alberta, Alberta, Canada
  • Ort: Max Planck House
  • Raum: Lecture Hall
Zur Redakteursansicht